18 ΟΚΤ
Κατασκευή Πράσινων Σημείων Δήμου Πάρου

Ο Δήμος Πάρου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του έργου  ...

12 ΟΚΤ
Αντικατάσταση στέγης αγροτικού ιατρείου Μάρπησσας

Ο Δήμος Πάρου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του έργου  ...

Μήνυμα Δημάρχου

Φίλες και Φίλοι,
Μέσα από την ιστοσελίδα του, ο Δήμος Πάρου φιλοδοξεί να εγκαινιάσει μία νέα εποχή στον τομέα της επικοινωνίας του με τους πολίτες.
Στόχος μας είναι ένας Δήμος κοντά στο Δημότη, με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες αλλά και έντονα παρεμβατικός στα θέματα κοινωνικής στήριξης και τοπικής ανάπτυξης.
Γνωρίζουμε όμως ότι τίποτα δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε εάν δεν εξασφαλίσουμε την ενεργή συμμετοχή των δημοτών μας. Η ιστοσελίδα αποτελεί στην ουσία ένα βήμα διαλόγου με τους δημότες.
Μέσα από την ιστοσελίδα μας θα πληροφορηθείτε για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε αλλά και για τις υπηρεσίες και των λειτουργίες του Δήμου μας. Όμως ταυτόχρονα έχετε στην διάθεση σας ένα χώρο διαλόγου, όπου μπορείτε να καταθέσετε την άποψη σας, τα παράπονα σας, τις προτάσεις σας. Προτεραιότητα μας είναι το νησί μας και οι κάτοικοι του.Ας χτίσουμε όλοι μαζί ένα καλύτερο μέλλον για το νησί μας!

ΚΩΒΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ