Ως νέα Δημοτική Αρχή θέτουμε εκ νέου προς διαβούλευση τη «Μελέτη χωροθέτησης του νέου επιβατικού Λιμένα Πάρου» και καλούμε όλους τους πολίτες, συλλόγους και φορείς του νησιού να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους στο e-mail:info@paros.gr

Ως νέα Δημοτική Αρχή θέτουμε εκ νέου προς διαβούλευση τη «Μελέτη χωροθέτησης του νέου επιβατικού Λιμένα Πάρου» και καλούμε όλους τους πολίτες, συλλόγους και φορείς του νησιού να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους στο e-mail του Δήμου: info@paros.gr

 

Αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της μελέτης χωροθέτησης του νέου επιβατικού Λιμένα Πάρου, για την ανάπτυξη και ευημερία του νησιού μας, ως νέα Δημοτική Αρχή θέτουμε εκ νέου προς διαβούλευση τη «Μελέτη χωροθέτησης του νέου επιβατικού Λιμένα Πάρου» και καλούμε όλους τους πολίτες, συλλόγους και φορείς του νησιού να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους στο e-mail του Δήμου: info@paros.gr

 

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 27-05-2024 έως τις 10-06-2024.