Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Τις υπηρεσίες του στο κοινό προσφέρει απο 11-9-2002 το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Πάρου.

Απο αρχές Φεβρουαρίου 2006 βρίσκεται ακόμη πιο κοντά στους πολίτες, καθώς στεγάζεται στο πιο κεντρικό σημείο του νησιού, ακριβώς απέναντι απο το λιμάνι, ενώ από 24-8-2005 λειτουργεί και παράρτημα του ΚΕΠ στο Δ. Δ. Νάουσας Πάρου το οποίο στεγάζεται στο κτίριο της Κοινότητας.

Βασικός σκοπός του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι η άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, η διευκόλυνση τους στις συναλλαγές με τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες και Ν. Π. Δ. Δ. καθώς και η πληροφόρηση τους γύρω απο διοικητικές διαδικασίες.

Ορισμένες απο τις υποθέσεις που αναλαμβάνει το Κ. Ε. Π. είναι:

1. Διοικητική πληροφόρηση

2. Επικύρωση διοικητικών εγγράφων και θεώρηση γνήσιου υπογραφής

3. Χορήγηση υπεύθυνων δηλώσεων , παραβόλων

4. Φορολογική Ενημερότητα, ασφαλιστική Ενημερότητα, Εκκαθαριστικά Εφορίας,

5. Πιστοποιητικά Δήμων ( πιστοποιητικά οικογ. κατάστασης, ληξιαρχικές πράξεις, κτλ. )

6. Πιστοποιητικά απο Πρωτοδικεία, Εισαγγελείες, Εφετεία

7. Πιστοποιητικά απο Στρατολογία, δήλωση Περιοδεύων

8. Υποθέσεις Δ/νσης Μεταφορών και Συγκοινωνιών (μεταβιβάσεις αδειών κυκλοφορίας, έκδοση άδειας οδήγησης κτλ. )

9. Επιδόματα (ενοικίου, οικογενειακό, εποχιακό)

10. Δελτία ελεύθερης μετακίνησης ΑΜΕΑ

11. Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού του ΕΟΤ

12. Θέματα ασφαλιστικών ταμείων ( ΤΕΒΕ, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝΠΥ)

Για περισσότερες πληροφορίες το κοινό μπορεί να επικοινωνει με το προσωπικό του ΚΕΠ τις ακόλουθες ώρες:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 7,15 - 14,30

Σάββατο: 10,00- 13,00

  • τηλέφωνα επικοινωνίας ΚΕΠ Παροικιάς: 22840-24912, 22840-24735
  • φαξ ΚΕΠ Παροικιάς : 22840-24752
  • τηλέφωνα επικοινωνίας ΚΕΠ Νάουσας: 22840-51220, 22840-51691
  • φαξ ΚΕΠ Νάουσας : 22840-28644