Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης

Ο Θεσμός  

Βρίσκεστε στον ιστότοπο του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης του Δήμου Πάρου. Πρόκειται για έναν νέο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπεται από το Πρόγραμμα “Καλλικράτης”, με αποστολή:

Την υποδοχή Καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών κι επιχειρήσεων για κακοδι-οίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών προσώπων του & των επιχειρήσεών του.

 

Τη Διαμεσολάβηση για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων, απαντώντας εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.

 

Τη διατύπωση Προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με τους δημότες, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη, όσο και επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος ο Συμπαραστάτης εντοπίζει.

Οι Ειδικές Προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στο Δήμαρχο & κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο & στον Γεν. Γραμματέα του Δήμου, ενώ αναρτώνται & στην ιστοσελίδα του Δήμου, με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

 

O Συμπαραστάτης δεν είναι αρμόδιος για διαμεσολάβηση μεταξύ ιδιωτών.

 

Η Διαμεσολάβηση διέπεται από την αρχή της αντικειμενικότητας & της αμεροληψίας, καθώς, παρά τον τίτλο του, ο Συμπαραστάτης δεν είναι ένας συνήγορος υπεράσπισης του πολίτη, αλλά ένας ανεξάρτητος διαμεσολαβητής.

 

Ο πρώτος Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης επιλέχθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 284/18.11.2019 ομόφωνη απόφαση των μελών του & ανέλαβε καθήκοντα από την 1η Ιανουαρίου 2020.

 

Δεδομένου ότι το Γραφείο του Συμπαραστάτη βρίσκεται υπό οργάνωση & συντονισμό εκ του μηδενός & εφόσον Καταγγελίες υπήρξαν πρωτοκολλημένες πριν καν την ανάληψη των καθηκόντων του, δεν υπάρχει προς το παρόν η δυνατότητα διαδικτυακής υποβολής καταγγελιών ή παρακολούθησης της πορείας των.

Οι πολίτες μπορούν πάντως να υποβάλλουν τις προτάσεις & επισημάνσεις των για τη βελτίωση της δημοτικής διοίκησης & των σχέσεών της με το κοινό επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης.

 

Διάρκεια Θητείας 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 1 του Ν.3852/2010, η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης ακολουθεί την θητεία των δημοτικών αρχών.

Τυχόν καταγγελίες που θα κατατεθούν μετά την 1.9.2023 τηρούνται στο αρχείο του Γραφείου του Συμπαραστάτη & θα τεθούν υπόψη του προσώπου που θα επιλεγεί για τη θέση αυτή από το νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάρου.

 

 

Χαιρετισμός του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

 

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο ενός νέου θεσμού!

Ιανουάριος 2020. Μπήκαμε μόλις σε νέα δεκαετία ελπίζοντας ότι αφήνουμε πίσω μας μια ταραγμένη περίοδο πολυεπίπεδης κρίσης, διχασμού & πισωγυρίσματος.

Στόχος του γραφείου δεν είναι η επιβάρυνση με μια νέα γραφειοκρατική δομή & πρόσθετα έξοδα, αλλά αντίθετα, η σύντομη, δίκαιη & δωρεάν εξέταση των προβλημάτων κακοδιοίκησης που αντιμετωπίζουν πολίτες & επιχειρήσεις στις σχέσεις τους με τη διοίκηση του Δήμου.

Οι πολίτες συχνά αναζητούν εξηγήσεις από την εκάστοτε δημοτική αρχή & εκείνη οφείλει να λογοδοτεί στους πολίτες. Εάν, όμως, καλείται το ίδιο πρόσωπο να χειρίζεται & τα παράπονα εναντίον της διοίκησής του, τότε, θα συντρέχει στο πρόσωπό του σύγχυση ελέγχοντος & ελεγχόμενου. Η εξουσία δεν είναι πάντα σε θέση να ελέγξει αντικειμενικά τον εαυτό της, εγγυώμενη ταυτόχρονα ότι το αποτέλεσμα του “ελέγχου” θα είναι πράγματι δίκαιο.

Την αποτροπή αυτής της σύγχυσης & πιθανής αδικίας, στο επίπεδο του α' βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, ανέθεσε ο νομοθέτης στον Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης. Τα παράπονα των άμεσα θιγόμενων πολιτών κι επιχειρήσεων που αφορούν τις διαφορές τους με τις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα & τις επιχειρήσεις του Δήμου δεν χρειάζεται να απευθύνονται πλέον στα ίδια όργανα που ασκούν την διοίκηση του Δήμου. Το δημοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι δημοτικές επιτροπές κλπ. εξακολουθούν βεβαίως να φέρουν την ευθύνη της λήψης των αποφάσεων, ατομικών & κανονιστικών, αλλά οι θιγόμενοι πολίτες δεν χρειάζεται να φτάσουν μέχρι εκεί για να λύσουν τις διαφορές τους με τις υπηρεσίες του Δήμου.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης είναι ένας ανεξάρτητος διαμεσολαβητής (όχι συνήγορος υπεράσπισης του πολίτη), που δέχεται τις καταγγελίες ή αναφορές ή αιτήσεις & συμβουλεύει τα δύο μέρη, υποδεικνύοντας πρακτικούς τρόπους για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους. Δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει δεσμευτικά το αποτέλεσμα της κρίσης του, αλλά αναζητά τον κοινό τόπο, στον οποίο η λογική τεκμηρίωση μπορεί να πετύχει την γεφύρωση της διάστασης.

Χωρίς να ακυρώνει την δυνατότητα της δικαστικής επίλυσης των διαφορών, ο νέος θεσμός παρέχει τον εναλλακτικό μηχανισμό στους άμεσα ενδιαφερόμενους για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων τους, με μια πιο σύντομη, διαφανή & ανέξοδη υπηρεσία διαμεσολάβησης.

Τάσος Α. Θεοχαρίδης

Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης

 

Καταγγελίες

 

Η κύρια αποστολή του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης είναι η παραλαβή και η εξέταση Καταγγελιών ή Αναφορών για προβλήματα κακοδιοίκησης που προκαλούν οι υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να επιτευχθεί η διαμεσολαβητική επίλυσή τους. 

Οι καταγγελίες στον Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης θα μπορούν να υποβληθούν προς το παρόν μόνο με:

- Φυσική υποβολή
Υποβολή έγγραφης καταγγελίας σε γραπτή μορφή (συνημμένο έντυπο Καταγγελίας-Αναφοράς) με εμφάνιση του θιγόμενου στο Γραφείο του Συμπαραστάτη ή στο πρωτόκολλο του Δήμου Πάρου. Την καταγγελία μπορεί να υποβάλλει & νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του θιγόμενου, αρκεί να διαθέτει Πληρεξούσιο ή Εξουσιοδότηση με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του καταγγέλλοντος.

 

Κάθε Τρίτη & Πέμπτη, Ώρες: 8:00 έως 11:00,  Γραφείο 22 Δήμου (1ος όροφος),                       τηλ. 22843.60136,  κινητό: 6945.234070

Υποβολή μέσω fax
Μπορείτε επίσης να στείλετε το συνημμένο εδώ Έντυπο Καταγγελίας-Αναφοράς στο fax: 22840.22078.  Αυτό συνεπάγεται τηλεφωνική επικοινωνία με τον καταγγέλλοντα για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του & την ενημέρωσή του για τον αριθμό πρωτοκόλλου.

 

Τάσος Α. Θεοχαρίδης

Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης

 

Bρείτε εδώ & συμπληρώστε το Έντυπο Υποβολής Καταγγελίας: