Βοήθεια στο Σπίτι

Ξεκίνησε η λειτουργία της δομής από το 2002 και μέχρι σήμερα έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της σε περισσότερους από 650 ωφελουμένους.

Η λειτουργία της δομής είναι δυνατή με την κάλυψη της χρηματοδότησης μέσω προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ, των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) και φορέα υλοποίησης την Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Το Βοήθεια στο Σπίτι εξυπηρετεί σε μηνιαία βάση περί τα 50 άτομα που τους θερινούς μήνες ο αριθμός τους αυξάνεται ακόμη περισσότερο, παρέχοντας πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα κατ’ οίκον με μέτρηση σακχάρου, τριγλυκεριδίων και αρτηριακής πίεσης, υπό την επίβλεψη κοινωνικού λειτουργού και
ειδικευμένης νοσηλεύτριας.

Επισκέπτεται σε καθημερινή βάση τους εξυπηρετούμενους παρέχοντας ψυχολογική και συναισθηματική στήριξη καθώς και εξυπηρετήσεις στον τομέα της υγιεινής και της καθαριότητας των οικιών τους.

Το Βοήθεια στο Σπίτι αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της Κοινωνικής μέριμνας του Δήμου μας συνεισφέροντας τα μέγιστα τόσο προς τους άμεσα ωφελουμένους όσο και προς τις οικογένειές τους.