Γενικός Γραμματέας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΝΑΞΑ

Γεννήθηκε στην Πάρο το 1970, από μητέρα Παριανή (Άννα Πυλοστόμου) και πατέρα Συριανό (Ιωάννη Δεναξά).  Δημόσιος υπάλληλος με οργανική θέση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην Δ/νση Μεταφορών Κυκλάδων, στο Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών Πάρου. Παντρεμένος με την Δέσποινα Γεωργίου (Γραμματικού) Ραγκούση και πατέρας μιας  κόρης, της Άννα Μαρίας, φοιτήτριας Φυσικοθεραπείας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

                                                   1986-1994 Εργάσθηκε σε επιχειρήσεις εστίασης – τουρισμού -

                                                   Τροφίμων τις θερινές περιόδους.

                                                   1995-1997 Εκπλήρωση Στρατιωτικής Θητείας ως Έφεδρος             

                                                   Αξιωματικός Πεζικού.

                                                    1998 – 2000 Συμβασιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο

                                                    Λιμενικό Ταμείο Κυκλάδων.

                                                    2000 - 2002 Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στο Δ.Ι.Ε.Κ. Σύρου.

                                                    2000 – 2002 Ελεύθερος Επαγγελματίας Ηλεκτρολόγος    

                                                    Μηχανικός Τ..Ε. – Μελέτες –Επιβλέψεις – Εγκαταστάσεις.

                                                    2002 – 2010 Προσλήφθηκε ως Μόνιμος Υπάλληλος με

                                                    ειδικότητα Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. στο Δημοτικό  

                                                    Λιμενικό Ταμείο Σύρου, Μελέτες και Επιβλέψεις

                                                    Ηλεκτροφωτισμών Λιμένων και Μηχανολογικών

                                                    Εγκαταστάσεων.

                                                    2010 – 2021 (Ιούνιος)  Μετάταξη στην Περιφέρεια Νοτίου            

                                                    Αιγαίου στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

                                                    Κυκλάδων, όπου κατείχα την θέση του Προϊσταμένου του

                                                    Τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας από τον 9/ 2015 έως τον    

                                                    6/2021.

                                                    2021 – 2023 Μετάθεση στο Τμήμα Μεταφορών Πάρου.

                                                    2024/01/01 Γενικός Γραμματέας Δήμου Πάρου.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ:  Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με Άριστα του Τμήματος

                                                   Γεωλογίας και Γεωπολιτικής του Εθνικού Καποδιστριακού

                                                   Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στις Στρατηγικές

                                                   Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων στους

                                                   Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς.      

                                                   Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., απόφοιτος Τ.Ε.Ι. 

                                                   Λαμίας.

                                                   Κάτοχος πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας Επιπέδου Β2.

                                                   Πτυχιούχος 5ετούς Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, υπό την                       

                                                   αιγίδα του Κρατικού Ωδείου Πειραιώς.

                                                   Άριστες γνώσεις στους Η/Υ.

 

ΑΛΛΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:  Έφεδρος Λοχαγός Πεζικού ενταγμένος στην δύναμη του Τ.Ε.

                                                  Ερμούπολης. Διοικητής Λόχου Υποστηρίξεως.

                                                  Ιεροψάλτης κατά τις περιόδους που οι υποχρεώσεις του το

                                                  επιτρέπουν.

                                                  Κατά το παρελθόν έχει διατελέσει μέλος σε διοικήσεις   

                                                  Αθλητικών  Σωματείων, Πολιτικών Οργανώσεων και

                                                  Εθελοντικούς Συλλόγους.