ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΔΙΣΑΠΑ

Ο ΣΥΔΙΣΑΠΑ προκηρύσσει δυνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου συντήρηση επισκευή οδικού δικτύου με προϋπολογισμό 8064,38 € χωρίς ΦΠΑ

Συνημμένα τα τεύχη δημοπράτησης