ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΠΑΝ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  (ΕΠΑΝ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)