ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μιας (1) υδροφόρας - πλυστικό όχημα 10.000 λίτρων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ για την προμήθεια με

τίτλο: «Προμήθεια μιας (1) υδροφόρας - πλυστικό όχημα 10.000 λίτρων»