Προκήρυξη για πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή .

Προκήρυξη για πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή