Περίληψη Διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη χρήση του ως χώρου στάθμευσης στην Κοινότητα Πάρου του Δήμου Πάρου

Περίληψη Διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη χρήση του

ως χώρου στάθμευσης στην Κοινότητα Πάρου του Δήμου Πάρου