ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021»

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την παροχή υπηρεσιών με

τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021»