Δημοσίευση πινάκων κατάταξης - προσλαμβανόμενων βάσει της ΣΟΧ 1/2022 .

Δημοσίευση πινάκων κατάταξης - προσλαμβανόμενων βάσει της ΣΟΧ 1/2022 .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟ 28-6-2022 ΕΩΣ 8-7-2022 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ ΑΣΕΠ, ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 20 ευρώ