ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2023 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Κ.Π.Π.Α ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11 /2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2023 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Κ.Π.Π.Α ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11 /2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.