Ανάρτηση πινάκων κατάταξης, προσλαμβανόμενων και απορριπτόμενων βάσει της ΣΟΧ 1/2022

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης, προσλαμβανόμενων και απορριπτόμενων βάσει της ΣΟΧ 1/2022 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
κατά των πινάκων από 30-6-2022 έως και 11-7-2022, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ με καταβολή παραβόλου 20 ευρώ