Ανάρτηση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 3

 Ανάρτηση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 3 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά του πίνακα απευθείας στο ΑΣΕΠ από 28-12-2022  έως 9-1-2023