ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                    
                                
                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ              
                               ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Πάρος,  14 Ιουνίου 2019
   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             Αριθ. Πρωτ.: 8983
      ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                   
                                                                                                 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
      ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                     Προς:     1. Δήμαρχο Πάρου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                               2. Τακτικά μέλη του
Ταχ. Δ/νση: Παροικία, Πάρος 84 400                                   Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                     
  1.                                                                    (όπως πίνακας αποδεκτών)
Αρμόδιος: Κυριακή Αλιπράντη                                              3. Προέδρους Δημοτικών και
Τηλ.: 22843-60110, 22843-60129                                         Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου
Fax: 22840-22078
e.mail : grafeiodimarhou@paros.gr        
 
                                             
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 18/06/2019 και ώρα 13.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
ΘΕΜΑ 1ο:   
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πάρου και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το πρόγραμμα «Καταπολέμηση κουνουπιών για το έτος 2019»  
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος
ΘΕΜΑ 2ο:        Έγκριση σύναψης συμφωνητικού για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων μεταξύ του Δήμου Πάρου και των Φιλοζωικών Σωματείων «Σύλλογος Προστασίας Ζώων Πάρου-PAWS»  και «Σύλλογος Φιλόζωων Εθελοντών Πάρου-Φ.Ε.Π.»
                        Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα
ΘΕΜΑ 3ο:    Αίτημα του κ. Ανδρεόπουλου Ιωάννη για παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην  περιοχή Αγ. Άννας Παροικίας για την εκδήλωση τελετής ανοίγματος Επίτιμου Προξενείου της Δημοκρατίας της Αυστρίας στην Παροικία
                      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος
ΘΕΜΑ 4ο:      Αίτημα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Οχημάτων Εποχής για διάθεση του χώρου του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Νάουσας για την πραγματοποίηση στατικής έκθεσης οχημάτων εποχής
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος
 
                                                                                    Ο Πρόεδρος
                                                                    του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
 
                                                                                 Βατίστας Ρούσσος
 
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4.  Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα       
5.  Καστρουνής Σωτήριος
6.  Καραχάλιος Σταύρος
7.  Κεμπάμπης Παναγιώτης
8.  Κεφάλας Φραγκίσκος
9.   Λεοντής Μικές 
10. Λουκής Γεώργιος του Δημ
11. Λουκής Γεώργιος του Κων.            
12. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
13. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
14. Μανωλάκη Θεοδοσία
15. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
16. Παντελαίος Ηλίας
17. Πατέλης Άγγελος 
18. Πετρόπουλος Ιωάννης
19. Πούλιος Γεώργιος
20. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
21. Ρούσσος Κωνσταντίνος
22. Σαραντινός Χριστόδουλος
23. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα        
24. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος    
25. Τσιγώνιας Νικόλαος
26. Χανιώτη Μαρία