Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 15-01-2019 και ώρα 20.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ                                              

                                            ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                  

      ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                   Πάρος 11 Ιανουαρίου 2019

                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 247

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

      ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

      ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                   Προς:       1. Δήμαρχο Πάρου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    2. Τακτικά μέλη του

Ταχ. Δ/νση: Παροικία, Πάρος 84 400                                          Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                     

  1.                                                                    (όπως πίνακας αποδεκτών)

Αρμόδιος: Νίκος Σπανόπουλος                                                  3. Προέδρους Δημοτικών και

Τηλ.: 22843-60110                                                                      Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου

Fax:  22840-22078

e.mail : gramatia@paros.gr        

                                             

      Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 15-01-2019 και ώρα 20.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:

 

Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δήμου Πάρου έτους 2019.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 2ο:

 

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου & του αναπληρωτή του ως μέλους στις επιτροπές για θέματα που αφορούν α) άδειες εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, β) χαρακτηρισμός παραλιών ως πολυσύχναστων, γ) πρόσληψη ναυαγοσωστών κ.λπ.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 3ο:

 

Ορισμός επιτροπής δημοπρασιών για τη μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων (ΠΔ 270/81).

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 4ο:

Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή–παράδοση δημοτικών ακινήτων Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 5ο:

 

 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πάρου & του αναπληρωτή του ως μέλους της γνωμοδοτικής επιτροπής που αφορά θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 6ο:

Ορισμός εκπροσώπου και αντικαταστάτη Δήμου Πάρου στην ομάδα σχεδίασης και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 7ο:

Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Δήμου Πάρου σε τρίτους με αντάλλαγμα, κατόπιν δημοπρασίας και καθορισμός χώρων δημοπράτησης.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος

ΘΕΜΑ 8ο:

 

Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Δήμου Πάρου σε τρίτους με αντάλλαγμα, για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι).

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος

ΘΕΜΑ 9ο:

Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά «Κατασκευή και λειτουργία σταθμού βιομάζας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 500 kw με καύση βιορευστών (μη βρώσιμα φυτικά έλαια) από την εταιρεία «RENECO Ο.Ε.» σε γήπεδο εμβαδού 66.362 τ.μ. στη θέση «Ράχες» Δήμου Πάρου».

Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ιωάννης Ραγκούσης.

ΘΕΜΑ 10ο:

 

Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός), 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράταση προθεσμίας περαίωσης για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΜΑΡΩΝ».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 11ο:

 

Ψήφισμα κατά του τρόπου κατάρτισης και ανάρτησης των δασικών χαρτών

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 12ο:

Έγκριση αποφαινομένων οργάνων για έργα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.  κ. Σταύρος Καραχάλιος

ΘΕΜΑ 13ο:

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (άρθρο 222).

Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος

ΘΕΜΑ 14ο:

Αποδοχή ή μη πρακτικών συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος

ΘΕΜΑ 15ο:

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού κτιρίου, πρώην Κοινοτικού ξενώνα που βρίσκεται στη θέση Πιπέρι Νάουσας.

Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ιωάννης Ραγκούσης.

ΘΕΜΑ 16ο:

Αίτημα κάλυψης δαπανών μετακίνησης και διαμονής του Κλιμακίου Πάρου της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας  ΕΠΑΨΥ για το έτος 2019.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 17ο:

Διάνοιξη χάνδακος σε αγροτικό μονοπάτι στη θέση «Άγιος Σπυρίδων» της Δ/Κ Πάρου (εκτός οικισμών) για την τοποθέτηση αγωγού αποχέτευσης κατόπιν αιτήματος της κα. Μαρίας – Άννας Μουζακίτη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριπολιτσιώτης.

ΘΕΜΑ 18ο:

Διάνοιξη χάνδακος σε δημοτικό δρόμο στη θέση «Aλυκή» της Δ/Κ Αγκαιριάς για την τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης κατόπιν αιτήματος του κ. Ιωάννου Δήμου του Γεωργίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριπολιτσιώτης.

ΘΕΜΑ 19ο:

Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 263/2014 & 223/2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 20ο:

Κάλυψη εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης αιρετών.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος

 

                                                             Ο Πρόεδρος

                                          του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

 

                                                        Βατίστας Ρούσσος

 

 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)


1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα       
5. Καλακώνας Μηνάς
6. Καστρουνής Σωτήριος
7. Καραχάλιος Σταύρος
8. Κεφάλας Φραγκίσκος
9. Λεοντής Μικές 

10. Λουκής Γεώργιος του Δημ
11. Λουκής Γεώργιος του Κων.            
12. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
13. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
14. Μανωλάκη Θεοδοσία

15. Μαρινόπουλος Αθανάσιος

16. Παντελαίος Ηλίας
17. Πατέλης Άγγελος 
18. Πετρόπουλος Ιωάννης
19. Πούλιος Γεώργιος
20. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
21. Ρούσσος Κων/νος
22. Σαραντινός Χριστόδουλος

23. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα        
24. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος    

25. Τσιγώνιας Νικόλαος
26. Χανιώτη Μαρία