Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 27-03-2024 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου .

                                                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ             
                                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ  
           ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 4871 /21-03-202416
  
               ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                         
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
          ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
           ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                   Προς:       1. Δήμαρχο Πάρου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                       κ. Κωνσταντίνο Μπιζά
Ταχ. Δ/νση: Παροικία, Πάρος 844 00                                      2. Τακτικά μέλη του                                                                                     
  1.                                                                         Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες: Νικόλαος Σπανόπουλος                                  (αποστολή με email)
Τηλ.: 22843-60110                                                                      3. Όπως ο πίνακας αποδεκτών
e.mail : gramatia@paros.gr                                                    (αποστολή με email)    
                                                                                               
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 27-03-2024 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1:
Πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Άγγελος Άγουρος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών.
ΘΕΜΑ 2:
Διορισμός άμισθου καλλιτεχνικού Διευθυντή στο Δημοτικό Ωδείο Πάρου λόγω παραίτησης της μέχρι πρότινος τελούσης χρέη άμισθης καλλιτεχνικής Διευθύντριας.
Εισηγήτρια: Άννα Κάγκανη Κορτιάνου, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού.
ΘΕΜΑ 3:
Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πάρου για το έτος 2024.
Εισηγητής: Αναστάσιος Κασαπίδης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων.
ΘΕΜΑ 4:
Προτεινόμενος Κανονισμός Παραχώρησης Σχολικών χώρων- Αιθουσών Πολλαπλών χρήσεων - Τελετών- Γηπέδων κι Αθλητικών χώρων σχολείων.
Εισηγήτρια: Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ..
ΘΕΜΑ 5:
Έγκριση Σύστασης Επιτροπών Παραχώρησης Σχολικών χώρων- Αιθουσών Πολλαπλών χρήσεων – Τελετών - Γηπέδων κι Αθλητικών χώρων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγήτρια: Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ..
ΘΕΜΑ 6:
Αίτημα για να γίνουν ενέργειες προς όλους τους αρμόδιους φορείς ώστε η εκπαιδευτική κοινότητα Πάρου - Αντίπαρου να μην εντάσσεται στην περιοχή Δ’ μετάθεσης (Σύρος-Μύκονος-Τήνος κλπ) αλλά να λειτουργεί ξεχωριστά ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό να υπάγεται στη περιοχή Γ’ (Νάξος).
Εισηγήτρια: Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ..
ΘΕΜΑ 7:
Έγκριση Απολογισμού έτους 2023 των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγήτρια: Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ..
ΘΕΜΑ 8:
Αποδοχή χρηματικής εντολής (1ης Δόσης) από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγήτρια: Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ..
ΘΕΜΑ 9:
Ενέργειες σχετικές με την ολοκλήρωση του ενεργειακού αποτυπώματος στο Γενικό Λύκειο Πάρου.
Εισηγήτρια: Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ..
ΘΕΜΑ 10:
Συγκρότηση επιτροπής Δήμου Πάρου για τις ανεμογεννήτριες.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπιζάς, Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 11:
Έγκριση πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής και όλων των υποχρεώσεων του πρώην ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Άγγελος Άγουρος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών.
ΘΕΜΑ 12:
Έγκριση λίστας πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής με ανεξόφλητες υποχρεώσεις του πρώην ΝΠΙΔ ΚΔΕΠΑ του Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Άγγελος Άγουρος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών.
ΘΕΜΑ 13:
Έγκριση ανάθεσης ορκωτών λογιστών για υποβοήθηση επιτροπής στην καταγραφή και απογραφή πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων νομικών προσώπων σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. Ν.5056/2023.
Εισηγητής: Άγγελος Άγουρος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών.
ΘΕΜΑ 14:
Παραχώρηση Αιγίδας της δράσης : 3ο PAROS WAY για τις 15-16/6
Εισηγήτρια: Φλώρα Λουκή, Εντεταλμένη Σύμβουλος Νέας Γενιάς και Αθλητισμού.
ΘΕΜΑ 15:
Έγκριση ωρών χρήσης Δημοτικών Γηπέδων για το 2024.
Εισηγήτρια: Φλώρα Λουκή, Εντεταλμένη Σύμβουλος Νέας Γενιάς και Αθλητισμού.
ΘΕΜΑ 16:
Λήψη απόφασης σχετικά με την ενδεχόμενη προσέγγιση ταχύπλοου επιβατικού σκάφους στο αλιευτικό καταφύγιο του  Πίσω Λιβαδιού.
Εισηγητής: Αλέξιος Γκόκας, Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
ΘΕΜΑ 17:
Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος διαχείρισης αδεσπότων.
Εισηγητής: Σίμος Βαρριάς, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας.
ΘΕΜΑ 18:
Έγκριση συνδιοργάνωσης των final 4 Γυναικών και Ανδρών με τον ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός στις 11-12/5 και 27-28/4.
Εισηγήτρια: Φλώρα Λουκή, Εντεταλμένη Σύμβουλος Νέας Γενιάς και Αθλητισμού.
ΘΕΜΑ 19:
Έγκριση συνδιοργάνωσης με τον Ναυτικό Όμιλο Πάρου (Ν.Ο.Π.) του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος  Ιστιοπλοΐας που θα γίνει 26/4-30/4
Εισηγήτρια: Φλώρα Λουκή, Εντεταλμένη Σύμβουλος Νέας Γενιάς και Αθλητισμού.
ΘΕΜΑ 20:
Ασφαλτόστρωση οδού στην περιοχή Λειβάδια Παροικίας.
Εισηγητής: Αναστάσιος Κασαπίδης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων.
ΘΕΜΑ 21:
Λήξη συμφωνητικού εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στην πλατεία Κοινότητας Κώστου.
Εισηγητής: Αναστάσιος Κασαπίδης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων.
ΘΕΜΑ 22:
Λήψη απόφασης για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Δημοτική Κοινότητα Κώστου.
Εισηγητής: Αναστάσιος Κασαπίδης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων.
ΘΕΜΑ 23:
Καθαίρεση και επανασκυροδέτηση υφιστάμενης τσιμεντοστρωμένης οδού στην Δημοτική Κοινότητα Νάουσας.
Εισηγητής: Αναστάσιος Κασαπίδης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων.
ΘΕΜΑ 24:
Συγκρότηση για το έτος 2024 των επιτροπών παραλαβής για τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, του άρθρου 221 παρ. 11δ του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Εισηγητής: Αναστάσιος Κασαπίδης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων.
ΘΕΜΑ 25:
Συγκρότηση για το έτος 2024 των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, του άρθρου 221 παρ. 11β του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
Εισηγητής: Αναστάσιος Κασαπίδης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων.
ΘΕΜΑ 26:
Συγκρότηση για το έτος 2024 της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, κατά το στάδιο της εκτέλεσης, του άρθρου 221 παρ. 11β και 11δ του Ν.4412/2016  ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ ΕΕ)». 
Εισηγητής: Αναστάσιος Κασαπίδης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων.
ΘΕΜΑ 27:
Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με ανάκληση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
Εισηγητής: Σίμος Βαρριάς, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας.
ΘΕΜΑ 28:
Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δηµόσιας µειοδοτικής δημοπρασίας για την εξεύρεση και µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας, στην Δημοτική Κοινότητα Πάρου και ορισµός επιτροπής καταλληλότητας των προσφερόµενων ακινήτων.
Εισηγητής: Αναστάσιος Κασαπίδης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων.
ΘΕΜΑ 29:
Έγκριση Ισολογισμού οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2016-2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου.
Εισηγητής: Αλέξιος Γκόκας, Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
ΘΕΜΑ 30:
Έγκριση Χωροταξικής Μελέτης Υπαίθριου και Στάσιμου Εμπορίου Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Σίμος Βαρριάς, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας.
ΘΕΜΑ 31:
Απόφαση σχετικά με κινηματογράφηση αγγλικής τηλεοπτικής σειράς με τίτλο MALICE στο νησί της Πάρου από τη Fa.Na. Productions Μον. Α.Ε.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπιζάς, Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 32:
Έγκριση ανοίγματος λογαριασμού στην ψηφιακή τράπεζα business Viva Wallet account.
Εισηγητής: Άγγελος Άγουρος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών.
ΘΕΜΑ 33:
Λήψη Απόφασης περί κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Κοινωνικής Μέριμνας και Προστασία Δήμου Πάρου.
Εισηγήτρια: Ιωάννα Χανιώτη, Εντεταλμένη Σύμβουλος Κοινωνικής Μέριμνας & Προστασίας.
 
Η Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
 
 
Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
 
1. Γενικός Γραμματέας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής
2. Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
3. Γενικός Γραμματέας Δήμου Πάρου
4. Συμπαραστάτης του Δημότη
5. Βουλευτές Κυκλάδων
6. Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
6. Πρόεδροι Κοινοτήτων Πάρου
7. Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Πάρου
8. Σύλλογος Εργαζομένων Πάρου – Αντιπάρου
9. Εφημερίδες και Ραδιοτηλεοπτικοί Σταθμοί