Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω του κατεπείγοντος του θέματος του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 20/06/2017 και ώρα 19.30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ              
                                            ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                  
      ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                       Πάρος 19 Ιουνίου 2017
                                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 7753
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
      ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
      ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                   Προς:       1. Δήμαρχο Πάρου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    2. Τακτικά μέλη του
Ταχ. Δ/νση: Παροικία, Πάρος 84 400                                            Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                     
v                                                                     (όπως πίνακας αποδεκτών)
Αρμόδιος: Νίκος Σπανόπουλος                                               3. Προέδρους Δημοτικών και
Τηλ.: 22843-60110                                                                       Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου
Fax:  22840-22078
e.mail : gramatia@paros.gr        
                                             
      Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω του κατεπείγοντος του θέματος του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 20/06/2017 και ώρα 19.30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο:   
Ψήφισμα διαμαρτυρίας του ΔΣ για τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ.   
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.
ΘΕΜΑ 2ο:   
Υποβολή αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού καθαριότη- τας με δίμηνες συμβάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 206 παρ. 1  του Ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α)
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.
      Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της δημοσίευσης της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017, με την οποία κρίνονται αντισυνταγματικές οι παρατάσεις των συμβάσεων (οι οποίες αποφασίστηκαν με τον Ν.4429/2016 - άρθρο 10) των συμβασιούχων εργαζομένων στην καθαριότητα των  Δήμων,  ουσιαστικά σημαίνει την απόλυση τους και φυσικά και των συμβασιούχων εργαζομένων στον Δήμο Πάρου (2 οδηγοί, 28 εργάτες καθαριότητας), με αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης της αποκομιδής των απορριμμάτων και φυσικά κάθε εργασίας καθαριότητας και ευπρεπισμού κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, παραλίες, δημοτικές τουαλέτες κ.λ.π.) με το υπάρχον ελάχιστο μόνιμο προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας  στο μέσο της θερινής περιόδου, όταν μάλιστα  προβλέπεται αύξηση των επισκεπτών της Πάρου πού ήδη έχει φανεί από την αύξηση των ποσοτήτων των απορριμμάτων.
 
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
 
Ρούσσος Βατίστας
 
 
 
 
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4. Βολοσυράκης Νικόλαος
5. Γκίκας Αναστάσιος
6. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα       
7. Καλακώνας Μηνάς
8. Καστρουνής Σωτήριος
9. Καραχάλιος Σταύρος
10. Λεοντής Μικές 
11. Λουκής Γεώργιος του Δημ
12. Λουκής Γεώργιος του Κων.            
13. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
14. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
15. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
16. Πατέλης Άγγελος 
17. Πετρόπουλος Ιωάννης
18. Πούλιος Γεώργιος
19. Ραγκούσης Γεώργιος
20. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
21. Ρούσσος Πέτρος
22. Σαραντινός Χριστόδουλος
23. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα        
24. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος    
25. Χανιώτη Μαρία                                                   
26. Χριστόφορος Χρήστος