Προτάσεις στη συνεδρίαση της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας ενόψει της έκδοσης νέας ΚΥΑ

 

                         
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Πάρος, 5 Οκτωβρίου 2022
               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             
                    ΔΗΜΟΣ                    ΠΑΡΟΥ                                                                                                                                      
             ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

Προτάσεις στη συνεδρίαση της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας ενόψει της έκδοσης νέας ΚΥΑ

To 2022 και μετά από δύο χρόνια περιορισμών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού υπήρξε μεγάλη αύξηση της τουριστικής κίνησης στο νησί της Πάρου. Συγχρόνως, όμως παρατηρήθηκαν πολλά περιστατικά παραβατικότητας στα οποία, λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας για τις παραλίες και τους αιγιαλούς, ο Δήμος Πάρου υποχρεούται να είναι απλός θεατής.

Η αδυναμία της Κτηματικής Υπηρεσίας να εφαρμόσει την «Νομιμότητα», ήτοι να ελέγξει τις αυθαιρεσίες  στην κατάληψη αιγιαλού και παραλίας από τους επιχειρηματίες, είχε ως αποτέλεσμα να καταπατάται το δικαίωμα των επισκεπτών (δημοτών και τουριστών) για ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές. Και πως να «διαφυλάξει τις παραλίες όταν το γραφείο της βρίσκεται σε άλλο νησί και δεν διαθέτει προσωπικό στο νησί μας για την εποπτεία τους.

Καθώς οι Δήμοι εξ ορισμού οφείλουν να διαφυλάσσουν τον κοινόχρηστο χώρο και τη δημόσια περιουσία, την προστασία των ακτών και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης σε παραλίες και αιγιαλούς, περιοχές στις οποίες είναι αρμόδια η Κτηματική Υπηρεσία, θα ήταν σκόπιμο να μας δοθεί τουλάχιστον η δυνατότητα να παράσχουμε κάθε δυνατή συνδρομή για την έγκαιρη και σύννομη διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων και των ελέγχων λειτουργίας αυτών.

Προς όφελος των δημοτών και επισκεπτών μας και την εύρυθμη λειτουργία του νησιού μας, κρίνουμε απαραίτητη την άμεση συνεργασία με την Κτηματική Υπηρεσία για τον  έλεγχο και τον καθορισμό ορίων στις εκμισθώσεις, και τη διαχείριση του Δημόσιου Χώρου, καθώς και τη δυνατότητα ελέγχου και την επιβολή προστίμων σε σχέση με την έκταση που καταλαμβάνουν τα ομπρελοκαθίσματα στις παραλίες,

Ως εκ τούτου και στο πλαίσιο της έκδοσης νέας ΚΥΑ για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα θέλαμε να επισημάνουμε και να προτείνουμε τα εξής:

1.         Η Κτηματική ως αρμόδια υπηρεσία ελέγχου εάν αδυνατεί να διεκπεραιώσει λόγω πόρων ή στελέχωσης τη διαδικασία παραχώρησης και ελέγχου, να δίνεται η δυνατότητα να γίνεται από τους Δήμους. Ο έλεγχος πρέπει να διενεργείται εκτός του Δήμου και από τις Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές

2.         Ο αιτών μαζί με την αίτησή του να καταθέτει και ορθοφωτοχάρτη που να αποτυπώνονται ευκρινώς οι γραμμές αιγιαλού και παραλίας. Στον ορθοφωτοχάρτη θα πρέπει να υπάρχει ακριβής αποτύπωση του αριθμού των σετ που επιτρέπεται να τοποθετήσει ο επιχειρηματίας στον μισθωμένο χώρο για τη διευκόλυνση του ελέγχου. Να υπάρχουν επίσης ευκρινή σημάδια του μισθωμένου τμήματος και η μετατόπισή τους να αποτελεί παράβαση.

 

 

3.         Η διαδικασία μίσθωσης να ξεκινάει από τον Ιανουάριο έως το Μάρτιο ώστε να υπάρχει το απαραίτητο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσής της πριν την έναρξη της θερινής περιόδου από τους Δήμους και στη συνέχεια να αποστέλλονται τα συμβόλαια για σύμφωνη γνώμη στην Κτηματική Υπηρεσία.

4.         Έλεγχος παραβάσεων. Να γίνονται άμεσα βεβαιώσεις των προστίμων στις ΔΟΥ όπως στις τροχονομικές παραβάσεις. Το πρόστιμο να είναι ίσο με το διπλάσιο της μίσθωσης. Μετά την τρίτη παράβαση να γίνεται άμεσα από τα όργανα ελέγχου αφαίρεση των ομπρελοκαθισμάτων. Να δίνεται η δυνατότητα ελέγχου και με δορυφορικά συστήματα. Το αδίκημα της «αυθαίρετης κατάληψης και εκμετάλλευσης κοινόχρηστου χώρου και παρεμπόδιση ελεύθερης πρόσβασης πολιτών» να μετατραπεί σε ποινικό και να ισχύει η αυτόφωτη διαδικασία.

5.         Το μέγιστο δυνατό προς εκμίσθωση τμήμα μιας παραλίας να μην υπερβαίνει το 30% της συνολικής της έκτασης και σε περίπτωση περισσότερων του ενός ενοικιαστών αυτό να κατανέμεται αναλογικά. Ο χώρος που θα παραχωρείται να δίνει τη δυνατότητα απρόσκοπτης και ελεύθερης πρόσβασης και διέλευσης των πολιτών.

6.         Να υπάρχει έλεγχος στις ανώτερες τιμές προσφοράς των ομπρελοκαθισμάτων ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα αισχροκέρδειας. Οι τιμές ενοικίασης των σετ δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν την τιμή του τετραγωνικού μίσθωσης που έχει καθορίσει η Κτηματική Υπηρεσία. Δηλ. αν το τ.μ. στο Μαρτσέλο είναι 35 €, η ανώτερη τιμή ενοικίασης να είναι τα 35 €. Μπορεί να δίνεται η δυνατότητα στον επιχειρηματία να αυξήσει το κόστος ενοικίασης π.χ. σε 80 € το σετ, αλλά ταυτόχρονα θα αυξάνεται και η τιμή μίσθωσης του τ.μ. σε 80 τ.μ., ούτως ώστε ο Δήμος και η πολιτεία να εισπράττουν περισσότερα.

7.         Το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις να διαμορφωθεί στο 80% στον οικείο ΟΤΑ και 20% στο Δημόσιο.                                                                                                                                                                                                       

                                                             

                                                                  Μάρκος Ι. Κωβαίος

                                                                   Δήμαρχος Πάρου