ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ σε συνεδρίαση, στο Γραφείο της Κοινότητας Πάρου (Παλαιά Δημοτική Βιβλιοθήκη), στις 29 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα & ώρα 11:00πμ

 
 
      
 
 
         
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάρος , 25/06/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                                    Αρ. Πρωτ.: 9499
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ
                                                              ΠΡΟΣ:  Μέλη Συμβουλίου Κοινότητας Πάρου
                                                                                    κ. Αυλήτη Πέτρο
Ταχ. Δ/νση: Παροικία 84400                                            κ. Ρουμπάνο Μιχαήλ        
                                                                                   κ. Μαύρη Μένεγο
                                                                                   κ. Σκιαδά Δημήτριο
                                                                                   κ. Μπιζά Ιωάννη
Email: k.parou@paros.gr                                                κ. Τσαντάνη Δαμιανό                                            
 
                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ
 
   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ. 89 του Ν. 4555/2018 παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, στο Γραφείο της Κοινότητας Πάρου (Παλαιά Δημοτική Βιβλιοθήκη), στις 29 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα & ώρα 11:00πμ, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης :     
Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων 
Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση σχετικά με τοποθέτηση προειδοποιητικής οδικής σήμανσης επί δημοτικής οδού, περιοχή Γλυσσίδια 
Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τον προγραμματισμό εκδηλώσεων θερινής περιόδου έτους 2020 σύμφωνα με τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα λόγω Κορωνοϊού 
Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος Προέδρου ΔΕ Κέντρου Υγείας Πάρου σχετικά με χορήγηση θέσεων στάθμευσης για του εργαζόμενους του Κ.Υ. 
Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης επί αιτημάτων πολιτών 
Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για καθορισμό σημείων σίτισης αδέσποτων ζώων Κοινότητας Πάρου
 
                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ
 
                                                         ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Κοινοποίηση:
Δήμαρχο Πάρου κ. Μ. Κωβαίο
Αντιδημάρχους Πάρου
Δημοτικό Συμβούλιο
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
ΚΔΕΠΑΠ
ΜΜΕ
 
Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω των περιοριστικών μέτρων πρόληψης διασποράς του κορωνοϊού, Covid 19