Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 16-11-2021 και ώρα 19.30΄ μέσω τηλεδιάσκεψης.

                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ              

                                                                        ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                  

      ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                Πάρος 12 Νοεμβρίου 2021

                                                                                   Αριθ. Πρωτ.:20058

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

      ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

      ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                   Προς:       1. Δήμαρχο Πάρου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    2. Τακτικά μέλη του

Ταχ. Δ/νση: Παροικία, Πάρος 844 00                                            Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                     

  1.                                                                    (όπως πίνακας αποδεκτών)

Αρμόδιος: Νίκος Σπανόπουλος                                              3. Προέδρους Κοινοτήτων

Τηλ.: 22843-60110                                                                      Πάρου

Fax:  22840-22078

e.mail : gramatia@paros.gr        

                                             

 

     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 και της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 16-11-2021 και ώρα 19.30΄ μέσω τηλεδιάσκεψης, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:

Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2020.

Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο:

Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2021.

Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος.

 

                                                             Ο Πρόεδρος

                                          του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

 

                                                 Παναγιώτης Πετρόπουλος

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)


1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βελέντζας Αθανάσιος

4. Γιουρτζίδης Χαρίλαος

5. Δαφερέρα-Καλλους Χριστίνα
6. Καραχάλιος Σταύρος

7. Κεμπάμπης Παναγιώτης
8. Κεφάλας Φραγκίσκος

9. Κουντρομιχάλης Ηλίας

10. Λεοντής Μικές 
11. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
12. Μανωλάκη Θεοδοσία

13. Μαούνη Φλώρα

14. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
15. Πατέλης Άγγελος

16. Παυλάκη Αγγελική

17. Παυλάκης Ευστράτιος
18. Πούλιος Γεώργιος
19. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
20. Ρούσσος Βατίστας      
21. Σάμιος Αθανάσιος

22. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα        
23. Σιέττος Βασίλειος

24. Τριπολιτσιώτη-Τσουνάκη Μαρία

25. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος    
26. Τσιγώνιας Νικόλαος