Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 19-09-2022 και ώρα 19.30΄

                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ              

                                                                        ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                  

      ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                               Πάρος 15 Σεπτεμβρίου 2022

                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 13925

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

      ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

      ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                   Προς:      1. Δήμαρχο Πάρου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                   2. Τακτικά μέλη του

Ταχ. Δ/νση: Παροικία, Πάρος 844 00                                           Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                     

  1.                                                                    (όπως πίνακας αποδεκτών)

Αρμόδιος: Νίκος Σπανόπουλος                                             3. Προέδρους Κοινοτήτων

Τηλ.: 22843-60110                                                                     Πάρου

Fax:  22840-22078

e.mail : gramatia@paros.gr        

                                             

     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 19-09-2022 και ώρα 19.30΄

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο:

Συζήτηση και λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το καταφύγιο τουριστικών σκαφών Νάουσας Πάρου.

Εισηγητής: Ροκονίδας Κωνσταντίνος, Επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου.

ΘΕΜΑ 2ο:

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 467/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εξέταση αιτήματος του Νηπιαγωγείου Δρυού για παραχώρηση αίθουσας.

Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο:

Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Πάρου στα σχολικά συμβούλια.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο:

Ορισμός επιτροπής για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου χωρίς καμία χρηστική αξία.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο:

Οριστική οριοθέτηση / διευθέτηση υδατορέματος στη θέση «Πούντα» Κοινότητας Πάρου του Δήμου Πάρου σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Μαρτιώνου.

Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο:

Λήψη απόφασης επί αιτημάτων στο υπ’ αριθμ. 66/1-9-2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Ραγκούσης Ιωάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑ 7ο:

Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση υπό την αιγίδα του Δήμου Πάρου του 1ου Aegean Beach Rugby Festival.

Εισηγητής: Λεοντής Μικές, Πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού και Ανάπτυξης.

 

                                                             Η Πρόεδρος

                                          του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

 

        Δαφερέρα - Κάλλους Χριστίνα

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)


1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βελέντζας Αθανάσιος

4. Γιουρτζίδης Χαρίλαος

5. Καραχάλιος Σταύρος
6. Κεμπάμπης Παναγιώτης

7. Κεφάλας Φραγκίσκος
8. Κουντρομιχάλης Ηλίας

9. Λεοντής Μικές 

10. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
11. Μανωλάκη Θεοδοσία
12. Μαούνη Φλώρα

13. Μαρινόπουλος Αθανάσιος

14. Πατέλης Άγγελος
15. Παυλάκη Αγγελική

16. Παυλάκης Ευστράτιος

17. Πετρόπουλος Παναγιώτης
18. Πούλιος Γεώργιος
19. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
20. Ρούσσος Βατίστας      
21. Σάμιος Αθανάσιος

22. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα        
23. Σιέττος Βασίλειος

24. Τριπολιτσιώτη-Τσουνάκη Μαρία

25. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος    
26. Τσιγώνιας Νικόλαος