Πίνακες κατάταξης – προσλαμβανόμενων βάσει της ΣΟΧ 1/2017 Ανακοίνωσης του Δήμου (αρ. πρωτ. 8119/26-6-2017)

Πίνακες κατάταξης – προσλαμβανόμενων βάσει της ΣΟΧ 1/2017 Ανακοίνωσης του Δήμου (αρ. πρωτ. 8119/26-6-2017)

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (απευθείας στο ΑΣΕΠ  με κατάθεση παραβόλου) έως και   10-8-2017