Ο Δήμος Πάρου στηρίζει τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία