Κατάρτιση επιχειρησιακού προγράμματος για την χρονική περίοδο 2011-2014. (Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση)

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Πάρος, 8 Δεκεμβρίου 2011                           

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

         Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ο Δήμος Πάρου οφείλει να προβεί στην κατάρτιση επιχειρησιακού προγράμματος που να περιλαμβάνει τις αναπτυξιακές προτεραιότητές του για την χρονική περίοδο 2011-2014.


Σκοπός του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος και ο προσδιορισμός των προτεραιοτήτων του Δήμου για την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξής του. 
        

Επειδή κρίνεται πολύ σημαντική η ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών της Πάρου, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάρου (www.paros.gr) σχετικό ερωτηματολόγιο προκειμένου όποιος επιθυμεί να υποβάλλει εγγράφως ή ηλεκτρονικά τις προτάσεις του στη διεύθυνση grafeiodimarhou@paros.gr ή στο fax: 2284022078.
      

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 23η Δεκεμβρίου 2011.


Η ανάγνωση και εκτύπωση των ακόλουθων κειμένων απαιτεί τα πρόγραμμα Acrobat Reader (που διανέμεται ελεύθερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://get.adobe.com/reader/ ) , και το microsoft word .