«Ενημέρωση για τη συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών στην Πάρο-Συμπλήρωση του Εντύπου Δ11-Συντονισμός περαιτέρω ενεργειών».

                                 
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Πάρος,  21 Σεπτεμβρίου 2017
               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                Αριθ.  Πρωτ: 13603
                   ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                             
            ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
                                        
            Ταχ. Δ/νση: Παροικία Πάρου                                 ΠΡΟΣ:  1. Μέλη Επιτροπής
        Ταχ. Κώδικας: 84400                                                                 για τις Ανεμογεννήτριες
            Τηλέφωνο:   2284360129-130                                               2. Προέδρους και Μέλη    
        FAX: 22840-22078                                                                   Συλλόγων και Φορέων
            e.mail: grafeiodimarhou@paros.gr                                        3. Κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη
 
                                                                                            ΚΟΙΝ:    Μ.Μ.Ε. Πάρου                          
                                          
 
                                                                                                                                                                                              
           Σας προσκαλούμε σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ» στην Παροικία Πάρου, την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 19.30΄ με θέμα: «Ενημέρωση για τη συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών στην Πάρο-Συμπλήρωση του Εντύπου Δ11-Συντονισμός περαιτέρω ενεργειών».
           Η συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη για την επιτυχία του στόχου μας.          
 
 
 
                                                                                                  Ο Δήμαρχος Πάρου
 
 
                                    Μάρκος Ι. Κωβαίος