Υποχρεώσεις εργοδοτών και υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3386/2005

Πάρος 11 Ιουνίου 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3386/2005, σχετικά με τις υποχρεώσεις εργοδοτών και υπηκόων τρίτων χωρών σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 1] Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι, να ενημερώνουν το γραφείο αλλοδαπών στο Δ/Δ Νάουσας, μέσα σε ένα μήνα όταν: • Προσλαμβάνουν υπήκοο τρίτης χώρας στην επιχείρησή τους. • Μεταβάλλουν το καθεστώς εργασίας ενός εργαζόμενου σε αυτούς υπηκόου τρίτης χώρας, [π.χ. παράταση της σύμβασης εργασίας, καταγγελία της σύμβασης εργασίας, οικειοθελής αποχώρηση του υπηκόου τρίτης χώρας, μετατροπή της σύμβασης εργασίας από ορισμένου σε αορίστου και αντίστροφα κ.λ.π.]. 2] Οι υπήκοοι τρίτων χωρών είναι υποχρεωμένοι, να ενημερώνουν το γραφείο αλλοδαπών στο Δ/Δ Νάουσας, μέσα σε ένα μήνα για κάθε μεταβολή: • της διεύθυνσης κατοικίας τους, • της αστικής και δημοτικής τους κατάστασης, • στις εργασιακές τους σχέσεις. Ιδιαίτερα τη λύση της σύμβασης και τη σύναψη νέας ή αλλαγή του τύπου της, • Αλλαγή διαβατηρίου. (Πληροφορίες στο αρμόδιο γραφείο του γραφείου αλλοδαπών Δήμου Πάρου στο Δ./Δ. Νάουσας : τηλέφωνο 22840-51220). ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την πάροδο του μήνα επιβάλλεται πρόστιμο από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, σύμφωνα με το Ν. 3386/2005. Δ Η Μ Ο Σ Π Α Ρ Ο Υ