Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον Δήμο Πάρου διοργανώνει για πέμπτη συνεχή χρονιά Θερινό Σχολείο στο χωριό Λεύκες της Πάρου για το διάστημα από 13 έως 26 Ιουλίου 2008.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον Δήμο Πάρου διοργανώνει για πέμπτη συνεχή χρονιά Θερινό Σχολείο στο χωριό Λεύκες της Πάρου για το διάστημα από 13 έως 26 Ιουλίου 2008. Αντικείμενο του Θερινού Σχολείου για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος είναι το θέμα: «Πόλεις και Πολεοδομικός Σχεδιασμός την Εποχή της Παγκοσμιοποίησης». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα από την τοπική κοινωνία της Πάρου, τελειόφοιτοι και οι απόφοιτοι των Πανεπιστημιακών Τμημάτων ολόκληρης της χώρας. Ο τελικός αριθμός των ατόμων που θα παρακολουθήσει τις εργασίες του Θερινού Σχολείου Πάρου θα ανέλθει στους τριάντα (30). Θα επιλεγούν, κατά προτεραιότητα, δέκα (10) φοιτητές από το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δέκα (10) φοιτητές και τελειόφοιτοι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και γενικότερα των Πανεπιστημιακών Τμημάτων ολόκληρης της χώρας και, τέλος δέκα (10) άτομα από την τοπική κοινωνία της Πάρου. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων υπερβεί τον προβλεπόμενο, θα γίνει κλήρωση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιτόπια άσκηση κατά τις πρωινές ώρες και διαλέξεις από επιλεγμένους πανεπιστημιακούς καθηγητές και ερευνητές κατά τις απογευματινές. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τελειόφοιτους και απόφοιτους των Πανεπιστημιακών Τμημάτων: 20.6.2008 Πληροφορίες στην Γραμματεία του Τμήματος Γεωγραφίας, στα τηλέφωνα 22510-36400 και 22510-36402. Αιτήσεις συμμετοχής κατατίθενται στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας, Λόφος Πανεπιστημίου, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη, Υπόψη κας Ανωμερίτου Σοφία, ή και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: sanom@geo.aegean.gr Οι ενδιαφερόμενοι από την τοπική κοινωνία της Πάρου μπορούν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση depa@paros.gr ή στα γραφεία του Δήμου στην Πάρο Τηλέφωνα επικοινωνίας 22840/22860 & 28337.