Τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011 ξεκινάει η εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης Κάστρου Παροικίας» προϋπολογισμού 43.639,21 €.

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Πάρος,  7 Oκτωβρίου 2011                            ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                              


Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ


Τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011 ξεκινάει η εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης Κάστρου Παροικίας» προϋπολογισμού 43.639,21 €.
Ανάδοχος του έργου σύμφωνα με το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας δημοπρασίας είναι ο Ιωάννης Μαργαρίτης του Δημητρίου.
Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών καθορίζεται σε δύο (2) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης (29-9-2011).
Ο προϋπολογισμός του έργου εκτελείται από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.
Επιβλέποντες του έργου ορίστηκαν οι πολιτικοί μηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νικόλαος Γαβαλάς και Στέργιος Ταΐρης.


                                                         Ο Δήμαρχος Πάρου
                                                       Χρήστος Βλαχογιάννης