Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 28/11/2014 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

 
                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ              
                                ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                   
      ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                          Πάρος 24 Νοεμβρίου 2014
                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 16574 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
      ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
      ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                               Προς: 1. Δήμαρχο Πάρου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                         2. Τακτικά μέλη του 
Ταχ. Δ/νση: Παροικία, Πάρος 84 400                              Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                     
                                                            (όπως πίνακας αποδεκτών)
Αρμόδιος: Νικόλαος Σπανόπουλος                                  3. Προέδρους Δημοτικών και
Τηλ.: 22843-60110, 22843-60129                                       Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου
Fax: 22840-22078 
e.mail : gramatia@paros.gr         
                                              
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 28/11/2014 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
ΘΕΜΑ 1ο: Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικ. έτους 2015 & ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης. 
                                 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
    Δημοτικοί Σύμβουλοι  
1. Άγουρος Άγγελος 
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος 
3. Βλαχογιάννης Χρήστος 
4. Γκίκας Νέστωρ 
5. Γκόκας Αλέξιος 
6. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα        
7. Καλακώνας Μηνάς 
8. Καραχάλιος Σταύρος 
9. Λεοντής Μικές  
10. Λουκής Γεώργιος                
11. Μαλαματένιος Εμμανουήλ 
12. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος 
13. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
14. Πατέλης Άγγελος 
15. Πατέλη Αικατερίνη
16. Πετρόπουλος Ιωάννης 
17. Πούλιος Γεώργιος
18. Ραγκούσης Γεώργιος
19. Ροκονίδας Κωνσταντίνος 
20. Ρούσσος Βατίστας      
21. Ρούσσος Πέτρος
22. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος
23. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα        
24. Σαρρής Νικόλαος
25. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος    
26. Χανιώτη Μαρία                                                   
27. Χριστόφορος Χρήστος