ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ 23-04-2024

                               
                                                         
                                                                                        
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ     
               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                          Αριθμ. Πρωτ.: 6726-16/04/2024                         
                    ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                             
            ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
          
    Ταχ. Δ/νση: Παροικία Πάρου                                   Προς:  Εκπροσώπους Πολιτικών Κομμάτων
    Ταχ. Κώδικας: 84400                                                            συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων,
        Τηλέφωνο:   2284360129                                                      συνδυασμούς υποψηφίων για τις
        e.mail: grafeiodimarhou@paros.gr                                        Ευρωεκλογές
                                                                                               
 
                                                                                                                  
         
         Σας προσκαλούμε στις 23 Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00΄,  στο Γραφείο του Δημάρχου Πάρου, σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί με θέμα:
«Καθορισμός τρόπου κατανομής και χρήσης χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο για τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές  Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α΄220) για την προεκλογική προβολή τους».
    
 
 
                                                                         Ο Δήμαρχος  Πάρου  
  
 
                                                                      Κωνσταντίνος Ν. Μπιζάς