Δελτίο Τύπου για τα εγκαίνια της αφαλάτωσης στην Πάρo

Δελτίο Τύπου για τα εγκαίνια της αφαλάτωσης στην Πάρo