Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2024 σχετικά με το θέμα: «Λήψη απόφασης για την ενδεχόμενη προσέγγιση ταχύπλοου επιβατικού σκάφους στο αλιευτικό καταφύγιο του Πίσω Λιβαδιού».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Γραφείο Τύπου
 
Πάρος, 29 Μαρτίου 2024
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2024 σχετικά με το θέμα: «Λήψη απόφασης για την ενδεχόμενη προσέγγιση ταχύπλοου επιβατικού σκάφους στο αλιευτικό καταφύγιο του Πίσω Λιβαδιού».
Το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάρου στην Συνεδρίασή της 27ης Μαρτίου 2024, θέλοντας να κατασιγάσει τον θόρυβο που έχει προκληθεί στην τοπική μας κοινωνία γύρω από το ενδεχόμενο καθημερινής δρομολογιακής προσέγγισης από το φετινό καλοκαίρι του ταχύπλοου Ε/Γ SUPER JET στο αλιευτικό καταφύγιο στο Πίσω Λιβάδι, συζήτησε το θέμα παίρνοντας, κατά πλειοψηφία, απόφαση για αρνητική γνωμοδότηση. Με τον τρόπο αυτό ανέτρεψε την, υπό όρους, θετική γνωμοδότηση που η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε δώσει μέσα από τις αποφάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και της Κοινότητας Μάρπησσας.
Η αρνητική θέση του Συμβουλίου στηρίχθηκε κυρίως πάνω σε θέματα νομιμότητας που προκύπτουν από τους περιβαλλοντικούς όρους του λιμένα, που δεν προβλέπουν εξυπηρέτηση ακτοπλοϊκών σκαφών, σε θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας που έχουν να κάνουν με την εκτέλεση για φέτος τουλάχιστον, έργου ενίσχυσης και θωράκισης του προσήνεμου μόλου και διαμόρφωσης ακρομολίου στο Πίσω Λιβάδι, αλλά και θέματα ασφάλειας επιβατών που σχετίζονται με προϋποθέσεις της χερσαίας ζώνης του καταφυγίου. Πέραν των ανωτέρω εκφράστηκε και καταγράφηκε η ρητή δέσμευση της Δημοτικής Αρχής να εξετάσει τα σημαντικά θέματα των συγκοινωνιακών  διασυνδέσεων και υποδομών μέσα από κάθε θεσμικό τρόπο, κύρια μέσα από την διαδικασία για την εκπόνηση του νέου Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου και κυκλοφοριακών μελετών που με πρωτοβουλία της θα εκπονηθούν κι όχι εμβαλωματικά με αφορμή θέματα που προκύπτουν περιστασιακά.
Με την απόφασή μας αυτήν υπερασπιστήκαμε το δικαίωμα της κοινωνίας μας να εκφράσει την επικαιροποιημένη θέση της στο φλέγον αυτό ζήτημα με τον ενδεδειγμένο θεσμικό τρόπο.    
 
Το Γραφείο Τύπου