Θέτουμε προς διαβούλευση τη «Μελέτη χωροθέτησης του νέου επιβατικού Λιμένα Πάρου» και καλούμε όλους τους πολίτες, συλλόγους και φορείς του νησιού να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους στο e-mail του Δήμου: info@paros.gr.

Θέτουμε προς διαβούλευση τη «Μελέτη χωροθέτησης του νέου επιβατικού Λιμένα Πάρου» και καλούμε όλους τους πολίτες, συλλόγους και φορείς του νησιού να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους στο e-mail του Δήμου: info@paros.gr. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 18-10-2023 έως τις 17-11-2023. Το έργο αυτό δίνει αναπτυξιακή προοπτική, θα επιλύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Παροικιάς και θα την αναβαθμίσει τουριστικά.