Πρόσκληση για ειδική δια ζώσης συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το πρώτο δίμηνο 2024 .

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ    
           ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                      ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ    
               ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 5000-22/03/2024
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
          ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
           ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                   Προς:       1. Δήμαρχο Πάρου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                       κ. Κωνσταντίνο Μπιζά
Ταχ. Δ/νση: Παροικία, Πάρος 844 00                                      2. Τακτικά μέλη του                                                                                      
  1.                                                                         Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες: Νικόλαος Σπανόπουλος                                  (αποστολή με email)
Τηλ.: 22843-60110                                                                      
e.mail : gramatia@paros.gr                                                    
 
 
Σύμφωνα με την πρόσκληση για ειδική δια ζώσης συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το πρώτο δίμηνο 2024 (Εγκύκλιος 98/8182/26-01-2024) που σας αποστείλαμε στις 14-03-2024 αρ. πρωτ. 4452, που θα πραγματοποιηθεί στις 27-03-2024 και ώρα 17.00΄ , στο δημοτικό κατάστημα, σας ενημερώνουμε ότι μέχρι σήμερα κατατέθηκαν τρία ερωτήματα από την πλειοψηφία και 10 ερωτήματα από τις παρατάξεις της μειοψηφίας.
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με τους επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας κ.κ. Κωβαίο Μ. και Ροκονίδα Κ. επειδή υπήρξε αδυναμία προσέλευσης στο δημοτικό κατάστημα του αντιπροέδρου κ. Β. Ρούσσου και του γραμματέα κ. Ευστρ. Παυλάκη, προκειμένου να γίνει κλήρωση ανάμεσα στα 10 θέματα της μειοψηφίας, συμφωνήθηκε να διενεργηθεί κλήρωση από την Πρόεδρο και την υπάλληλο Κ. Αλιπράντη. Έγινε αρίθμηση των θεμάτων από την κ. Αλιπράντη και μετά τοποθετήθηκαν σε ειδικό κουτί τα 10 ερωτήματα και έγινε η κλήρωση και κληρώθηκαν τα ακόλουθα επτά από τις παρατάξεις της μειοψηφίας:
ΘΕΜΑ 1ο:  Γιατί  δεν διερευνήθηκε  η νομική δυνατότητα διεκδίκησης των χρημάτων που δόθηκαν για την αγορά του οικοπέδου για την ΜΕΒΑ, ενώ υπάρχει  ομόφωνη απόφασης του ΔΣ,  αλλά και σχετική δέσμευση του Περιφερειάρχη  και προέδρου του ΦΟΣΔΑ σε  δημοτικό μας συμβούλιο, καθώς και έγγραφη  δέσμευση του ότι η συγκεκριμένη δαπάνη είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση; (Μάρκος Κωβαίος)
ΘΕΜΑ 2ο:  Γιατί δεν έχει αποκτηθεί άδεια κυκλοφορίας για το αυτοκίνητο που εξασφαλίσαμε εμείς, ως Δημοτική Αρχή από την Βουλή των Ελλήνων, για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι του Δήμου; (Θεοδώρα Σαρρή Παπακυρίλλου)
ΘΕΜΑ 3ο: Με πόσους καθηγητές λειτουργεί το Δημοτικό  Ωδείο, πόσους μαθητές έχει, ποια μαθήματα κάνουν και πότε  θα προσληφθούν νέοι καθηγητές;(Βατίστας Ρουσσος)
ΘΕΜΑ 4ο: Το 2014 ο κ. Π. Καβαλλάρης ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο «την άδεια διάνοιξης δύο εισόδων από το δημοτικό πάρκινγκ προς το οικόπεδο τουκαι αποκατάσταση του τοιχίου όταν ολοκληρώσει τις οικοδομικές εργασίες», παρότι έχει το οικόπεδο του πρόσβαση από τρείς δημοτικούς δρόμους. Βέβαια μετά από αυτοψία διαπιστώνεται ότι ο κ. Καβαλλάρης πριν να πάρει απόφαση το Συμβούλιο είχε κάνει τη δουλειά του. Το ΔΣ ΜΕ ΤΗΝ 256/2014 μεταξύ άλλων  αποφάσισε κατά πλειοψηφία  «την επιβολή προστίμου για την αυθαίρετη χρήση και τυχόν καταστροφή δημοτικής περιουσίας, έλεγχο αν έχει καταπατηθεί δημοτική οδός από τον κ. Καβαλλάρη παραχώρηση δυο εισόδων με μια σειρά προϋποθέσεις». Ως προς το πρώτο σκέλος  της απόφασης η Ο.Υ. του Δήμου επιβάλει πρόστιμο συνολικά ύψους 14.229 €.
Επίσης το Κοινοτικό Συμβούλιο Μάρπησσας σχετικά με τα ζητήματα αυτά αλλά και το θέμα απορροής των όμβριων υδάτων από την συγκεκριμένη ιδιοκτησία έχει απευθυνθεί τελευταία προς τον Δήμαρχο τον Μάρτιο του 2023 όπως και τον Φεβρουάριο του 2024 χωρίς να πάρει απαντήσεις.
Φτάνουμε στο σήμερα και δεν γνωρίζουμε:
  • Αν το πρόστιμο έχει εισπραχθεί
  • Αν έχει διερευνηθεί η καταπάτηση ή μη δημοτικής οδού.
  • Αν έχει διασφαλιστεί το θέμα της απορροής των όμβριων υδάτων.
 Τέλος όχι μόνο δεν έχουν αποκατασταθεί τα ανοίγματα που δόθηκαν προς διευκόλυνση του κ. Π. Καβαλλάρη για την ολοκλήρωση των οικοδομικών του εργασιών αλλά από το μέρος του χώρου στάθμευσης έχει κατασκευάσει την κεντρική είσοδο του ξενοδοχείου του και μάλιστα με καταπάτηση κοινόχρηστου χώρου.
Για όλα τα παραπάνω θα θέλαμε να μας πληροφορήσει η Δημοτική Αρχή για τις πράξεις της και τις προθέσεις της. (Κώστας Ροκονίδας)
 
ΘΕΜΑ 5ο: Σύμφωνα με την μελέτη του  ΣΒΑΚ προβλέπεται όπως είναι γνωστό η κατασκευή κυκλικού κόμβου στην πρώην διασταύρωση Γκίκα. Για τον λόγο αυτό έχουν προχωρήσει μια σειρά ζητήματα όπως η παραχώρηση από μέρους του ΙΠ της Παναγίας, μελέτες, έγκριση από μέρους της αρχαιολογίας κλπ). Εκκρεμεί για μεγάλο χρονικό διάστημα από μέρους της Περιφέρειας η οριοθέτηση του παρακείμενου ρέματος, ενώ μπορούν να γίνουν και οι απαιτούμενες τομές παρουσία της αρχαιολογίας. Επίσης, όπως είναι γνωστό, δεν υπάρχει κανονιστική για την κυκλοφορία από το Λιμάνι προς τα Λιβάδια. Το ερώτημα είναι αν έχει κάνει κάτι ή πρόκειται να κάνει η Δημοτική Αρχή για την επίσπευση των εργασιών. (Αναστάσης Γκίκας)
ΘΕΜΑ 6ο: Να μας πληροφορήσει η Δημοτική Αρχή αν έχει συγκροτηθεί το διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού και αν έχει γίνει καταμερισμός καθηκόντων στα μέλη του. (Αθανάσιος Μαρινόπουλος )
ΘΕΜΑ 7ο: Στο 2ο Δημοτικό Συμβούλιο ζητήσαμε από την Δημοτική Αρχή να μας ενημερώσει για τον σχεδιασμό της σχετικά με την περισυλλογή των απορριμμάτων όπως και για τα τεκταινόμενα στο χώρο του ΧΥΤΑ. Σχετικά με το πρώτο διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση στην περισυλλογή είναι ίδια ή και χειρότερη. Σχετικά με το δεύτερο διαπιστώσαμε ότι μέλη της Δημοτικής Αρχής επισκέφθηκαν το χώρο του ΧΥΤΑ και ενημερώθηκαν σχετικά με τα εκτελούμενα έργα χωρίς να υπάρξει η πρόνοια για συμμετοχή της αντιπολίτευσης σε αυτήν την επίσκεψη. Θα πρέπει τελικά ο κύριος Δήμαρχος να εξηγήσει τι εννοεί όταν λέει όλοι μαζί., αν προτίθεται να εξασφαλίσει και επίσκεψη της αντιπολίτευσης στο χώρο. Τέλος να εξηγήσει σε εποχή έλλειψης προσωπικού γιατί δυο υπάλληλοι του Δήμου να βρίσκονται σε χώρο που ανήκει σε στον περιφερειακό ΦΟΔΣΑ. (Ευστράτιος Παυλάκης).
Επίσης συμπεριλήφθηκαν στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας τα τρία ακόλουθα ερωτήματα που κατέθεσε η παράταξη της πλειοψηφίας:
ΘΕΜΑ 8ο: Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει η δημοτική αρχή για τη διαχείριση του υψηλού όγκου σκουπιδιών, ιδίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο με την αυξημένη κίνηση των τουριστών; Έχουν καθοριστεί οδηγίες για την εναπόθεση των απορριμμάτων και πώς σκοπεύει να τις επικοινωνήσει στους πολίτες (Φλώρα Λουκή)
ΘΕΜΑ 9ο: Ποιος είναι ο σχεδιασμός για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας σε περιόδους αιχμής στον Περιφερειακό Παροικίας και ιδιαίτερα στον κόμβο Γκίκα – κάθοδος προς το λιμάνι – Λιβάδια Παροικίας; στη Νάουσα από το βενζινάδικο ΕΚΟ – γέφυρα – ποτάμι, επίσης στην Αλυκή και ποια είναι τα βήματα που θα ακολουθήσετε για την ελεγχόμενη στάθμευση; (Άννα Κάγκανη Κορτιάνου).
ΘΕΜΑ 10ο: Με δεδομένες: 1)τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 περί προστασίας Αρχαιοτήτων, 2) Τις διατάξεις του νόμου 2946/2001 και της ΚΥΑ 46526/2020 περί υπαίθριας διαφήμισης,3) Τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής όπως προκύπτουν από τον νόμο 4495/2017, σε αντικατάσταση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου του νόμου 1577/1985, 4) Τις αρμοδιότητες των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων όπως προκύπτουν από τον νόμο3028/2002, 5) Το Π.Δ./19-10-1978 (ΦΕΚ 594/Δ) περί Χαρακτηρισμού Παραδοσιακών οικισμών της Πάρου, 6) Τον καθορισμό ορίων του κηρυγμένου Αρχαιολογικού χώρου της Παροικιάς με το ΦΕΚ 401ΑΑΠ/2014, 7) Τον κατάλογο των 280 και πλέον κηρυγμένων Αρχαιολογικών, Βυζαντινών και Νεωτέρων μνημείων με ΦΕΚ από το Υπουργείο Πολιτισμού. Παρακαλώ ενημερώστε μας σχετικά με το αν υπάρχουν αδειοδοτημένες από την Ε.Π.Α.Ε. ή το Σ.Α. κατευθυντήριες ή διαφημιστικές πινακίδες καθώς και προθήκες ανοικτού ή κλειστού τύπου παρουσίασης/διαφήμισης εμπορευμάτων  και εάν εξασφαλίζεται η απαιτούμενη έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας σε κάθε παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας στον περιβάλλοντα χώρο μνημείων. (Μιχαήλ Κυριαζάνος).
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει υποβληθεί κανένα θέμα-ερώτημα από τις Κοινότητες.
 
Η Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
 
 
Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου