ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

                               

                                                                                          

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Πάρος, 26 Απριλίου 2023  

               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                Αριθ.  Πρωτ: 6154 

                   ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                             

            ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

          

    Ταχ. Δ/νση: Παροικία Πάρου                                   Προς:  Εκπροσώπους Πολιτικών Κομμάτων

    Ταχ. Κώδικας: 84400                                                            για τις Βουλευτικές Εκλογές

        Τηλέφωνο:   2284360129                                                      

        e.mail: grafeiodimarhou@paros.gr                                 

                                                                                                

 

                                                                                                                  

         

         Σας προσκαλούμε στις 27 Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.30΄,  στο Γραφείο του Δημάρχου Πάρου, σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί με θέμα:

«Καθορισμός τρόπου κατανομής και χρήσης χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο για τις Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 στα πολιτικά κόμματα για την προβολή τους».

    

 

 

                                                                     Ο Δήμαρχος  Πάρου  

  

 

                                                                      Μάρκος  Ι. Κωβαίος