Ενημερωτικό για τα σχολεία ...

Η Δημοτική μας Αρχή, συναισθανόμενη το χρέος της απέναντι στη νέα γενιά, από την
έναρξη της θητείας της, ρίχνει ιδιαίτερο βάρος στον τομέα της παιδείας,
δρομολογώντας και υλοποιώντας έργα, εξασφαλίζοντας χρηματοδοτήσεις,
πραγματοποιώντας παρεμβάσεις και προσπαθώντας να εξασφαλίσει τις συνθήκες για
μια απρόσκοπτη εκπαιδευτική διαδικασία, με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.