ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σας προσκαλούμε που θα γίνει την Κυριακή 01/09/2019 και ώρα 11.00΄στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ              
                                ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                  
      ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                          Πάρος 26 Αυγούστου 2019
                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 13419
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
      ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
      ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                               Προς: 1. Δήμαρχο Πάρου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                         2. Τακτικά μέλη του                                                                                                                                          Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                     
Ταχ. Δ/νση: Παροικία, Πάρος 84 400                              (όπως πίνακας αποδεκτών)
  1.  
Αρμόδιος: Κυριακή Αλιπράντη                                  
Τηλ.: 22843-60110, 22843-60129                                       
Fax: 22840-22078
e.mail : grafeiodimarhou@paros.gr        
                                             
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν. 3852/2010  όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν. 4623/2019 και των εγκυκλίων 87/20-08-2019 (αρ. πρωτ 59646) και  90/21-05-2019 (αρ. πρωτ. 59849) του Υπουργείου Εσωτερικών περί εκλογής Προεδρείου και μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πάρου, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Κυριακή 01/09/2019 και ώρα 11.00΄στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τα εξής:
ΘΕΜΑ 1ο:
Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου.                                                         
ΘΕΜΑ 2ο:
Εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 3ο:
Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πάρου
Ο Προεδρεύων Σύμβουλος
 
Παναγιώτης Κεμπάμπης
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
    Δημοτικοί Σύμβουλοι  
1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βελέντζας Αθανάσιος
4. Βολοσυράκης Νικόλαος
5. Γιουρτζίδης Χαρίλαος
6. Δαφερέρα-Καλλους Χριστίνα
7. Καραχάλιος Σταύρος
8.  Κεφάλας Φραγκίσκος
9. Κουντρομιχάλης Ηλίας
10. Λεοντής Μικές 
11. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
12. Μανωλάκη Θεοδοσία
13. Μαούνη Φλώρα
14. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
15. Πατέλης Άγγελος
16. Παυλάκης Ευστράτιος
17. Πετρόπουλος Παναγιώτης
18. Πούλιος Γεώργιος
19. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
20. Ρούσσος Βατίστας      
21. Σάμιος Αθανάσιος
22. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα        
23. Σιέττος Βασίλειος
24. Τριπολιτσιώτη-Τσουνάκη Μαρία
25. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος    
26. Τσιγώνιας Νικόλαος