ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΟΥ ..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ για την προμήθεια με

τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19»