«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Πάρου»