Πίνακας κατάταξης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων μερικής απασχόλησης .

 

Πίνακας κατάταξης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων μερικής απασχόλησης . 

 

Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων μόνο όσον αφορά την μοριοδότηση έως και 16-9-2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση

grafeioprosopikou@paros.gr