Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαριότητας – γενικών εργασιών – τραπεζοκόμου για το: ΚΑΠΗ Μάρπησσας – Αρχιλόχου Πάρου .

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαριότητας – γενικών εργασιών – τραπεζοκόμου για το: ΚΑΠΗ Μάρπησσας – Αρχιλόχου Πάρου.