Περιλήψεις Διακηρύξεων επαναληπτικών δημοπρασιών με αρ. πρ.5230/12-04-2019, 5231/12-4-2019

Περιλήψεις Διακηρύξεων επαναληπτικών δημοπρασιών με αρ. πρ.5230/12-04-2019, 5231/12-4-2019,
1.  «τη δημόσια, μειοδοτική, φανερή και προφορική επαναληπτική δημοπρασία εύρεσης και μίσθωσης ακινήτου,
για χρήση αποθήκης και δημιουργίας πράσινου σημείου, στη Δημοτική Κοινότητα Νάουσας…»
2. «τη δημόσια, μειοδοτική, φανερή και προφορική επαναληπτική δημοπρασία εύρεσης και αγοράς ακινήτου, στη Δημοτική  Κοινότητα Πάρου, του Δήμου Πάρου ,που να βρίσκεται κοντά στον Περιφερειακό δρόμο, προς χρήση στάθμευσης οχημάτων…»