Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΟΥ

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω κατεπείγοντος.

Συνημμένα το σχετικό αρχείο διευκρινίσεων διαθέσιμο για μεταφόρτωση