Ο Δήμος Πάρου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του έργου ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ (CPV 45233260-9) με προϋπολογισμό 74.000,00 ΕΥΡΩ.

Ο Δήμος Πάρου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του έργου ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ  (CPV 45233260-9) με προϋπολογισμό 74.000,00 ΕΥΡΩ.