Ο Δήμος Πάρου διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Ν. ΠΑΡΟΥ