Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:«Παροχή υπηρεσιών για την αντικατάσταση ντουί, λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων Δήμου Πάρου»

Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:«Παροχή υπηρεσιών για την αντικατάσταση ντουί, λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων Δήμου Πάρου»