ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χ.Υ.Τ.Α. ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ»

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χ.Υ.Τ.Α. ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ»